Selamat Purna Tugas Ibu Dra. Sri Wening Endah R. ( Guru Kimia)

Author :ay_ayDate :31 August 2021, 18:48

Segenap keluarga besar SMA Negeri 3 Magelang mengucapkan selamat memasuki purna tugas kepada ibu Dra. Sri Wening Endah R. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian beliau selama menjadi guru di SMA Negeri 3 Magelang. Kini tuntas sudah kewajiban dan tugas beliau sebagai ASN dan mengajar. Selamat kembali seutuhnya mengabdi untuk keluarga dan masyarakat. Semoga ilmu, tenaga dan pikiran membangun beliau dapat diteruskan oleh generasi penerus bangsa dalam dunia pendidikan. Terima kasih ibu Dra. Sri Wening Endah R.